Pintavesialue: Nilsiän reitti
Pinta-ala: 16,8 km2
Syvyys: 21,59 m
Keskisyvyys: 3,87 m
Järvityyppi: Runsashumuksiset järvet (Rh)
Ekologinen tila: Hyvä
Laskennallinen viipymä: 53 vrk
Valuma-alueen pinta-ala: 1133 km2
Kunta: Sonkajärvi, Lapinlahti
Havaintopaikka: Sälevä 012
Hankkeet: Sälevän esiselvitys

Sälevä on tummavetinen, voimakkaasti säännöstelty järvi Nilsiän reitillä. Järven valuma-alueesta valtaosan muodostaa Haapajärvestä alkava Nurmijoen alue. Sälevä laskee vetensä Itälammin kautta Korpiseen. Lasku-uomassa on vuonna 1988 valmistunut Sälevän voimalaitos, jonka yläpuolella on neulapato.

Hydrologia

Sälevää on laskettu 2,5 m 1860-luvulla, mutta vedenkorkeutta on nostettu 1,4 metriä säännöstelyn aloittamisen 1976 yhteydessä. Sälevän voimalaitoksessa on kalaporras, josta vain jotkut lajit voivat vaeltaa. Myös alapuoliset vaellusesteet vaikuttavat järven kalastoon.

Vedenlaatu

Sälevä on lievästi rehevä, mutta erittäin humuspitoinen järvi. Sälevän ekologinen tila on arvioitu hyväksi ja järven kemiallinen tila hyvää huonommaksi kalojen sisältämän elohopean vuoksi. Hajakuormituksesta johtuva polybromattujen difenyylieettereiden (PBDE) nykyinen kalaan määritetty normi ylittyy koko Suomessa.

Tilaan vaikuttavat tekijät

Yli puolet Sälevään tulevasta fosforista on peräisin ihmistoiminnasta. Peltoviljelyn aiheuttaman kuormituksen osuus on kuitenkin alle kymmenes Sälevään tulevasta fosforista. Kolmannes fosforista on peräisin soiden ojituksista ja reilu kolmannes on metsien luonnonhuuhtoumaa.

Arvio Sälevään vuodessa tulevasta fosforista

Kesä 1.5.-30.11.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Sälevä 012

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Talvi 1.12.-30.4.

Kokonaisfosfori (µg/l) / Sälevä 012

Karu (< 10)   Lievästi rehevä (10-20)   Rehevä (20-50)   Erittäin rehevä (50-100)   Ylirehevä (> 100)

Karu (< 400)   Lievästi rehevä (400-600)   Rehevä (600-1500)   Erittäin rehevä (>1500)

Karu (< 4)   Lievästi rehevä (4-10)   Rehevä (10-20)   Erittäin rehevä (20-50)   Ylirehevä (> 50)

Niukkahumuksinen (< 4)   Vähähumuksinen (4-10)   Keskihumuksinen (10-20)   runsashumuksinen (> 20)

Väritön (< 15)   Lievästi humuspitoinen (20-40)   Humuspitoinen (40-100)   Erittäin humuspitoinen (> 100)

mm. särjen ja lohikalojen lisääntyminen häiriintyy (< 5,5)   Vesieliöstö sopeutunut elämään (6,0–8,0)   Lievästi hapan, tyypillinen arvo Suomessa (6,5–6,8)

Alhainen johtokyky (< 5 mS/m)   Sisävedet (5–10 mS/m)   Jätevedet (50–100 mS/m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

  Pinta (0-1m)   Pohja (pohja-1m)

Lähde: Pintavesien tilan tietojärjestelmä, SYKE

Kaikki tulokset tietokannasta:

Syvin mittaustulos: 22 m (haetaan 17 m ja syvemmät pohjatuloksiin)

PVMSyvyys merkittySyvyys kok.lukuArvoSuure
07.08.19721.0125Kokonaisfosfori
07.08.19725.0572Kokonaisfosfori
07.08.197210.01028Kokonaisfosfori
07.08.197215.01538Kokonaisfosfori
07.08.197217.01738Kokonaisfosfori
28.03.19771.0128Kokonaisfosfori
28.03.197710.01027Kokonaisfosfori
28.03.197720.02067Kokonaisfosfori
20.04.19771.0144Kokonaisfosfori
20.04.19771.0144Kokonaisfosfori
20.04.197719.91974Kokonaisfosfori
20.04.197719.91974Kokonaisfosfori
09.08.19771.0127Kokonaisfosfori
09.08.197710.01024Kokonaisfosfori
09.08.197720.02043Kokonaisfosfori
24.03.19781.0131Kokonaisfosfori
24.03.197810.01028Kokonaisfosfori
24.03.197817.01731Kokonaisfosfori
24.03.197817.01731Kokonaisfosfori
26.07.19781.0127Kokonaisfosfori
26.07.197810.01021Kokonaisfosfori
26.07.197817.01735Kokonaisfosfori
26.03.19791.0124Kokonaisfosfori
26.03.197910.01028Kokonaisfosfori
26.03.197910.01028Kokonaisfosfori
26.03.197917.01728Kokonaisfosfori
26.03.197917.01728Kokonaisfosfori
07.08.19791.0127Kokonaisfosfori
07.08.19791.0127Kokonaisfosfori
07.08.197910.01028Kokonaisfosfori
07.08.197910.01028Kokonaisfosfori
07.08.197917.01727Kokonaisfosfori
07.08.197917.01727Kokonaisfosfori
21.03.19801.0119Kokonaisfosfori
21.03.198010.01020Kokonaisfosfori
21.03.198016.01621Kokonaisfosfori
04.08.19801.0120Kokonaisfosfori
04.08.198010.01020Kokonaisfosfori
04.08.198017.01723Kokonaisfosfori
04.08.198017.01723Kokonaisfosfori
20.04.19811.0132Kokonaisfosfori
20.04.19815.0524Kokonaisfosfori
20.04.198110.01024Kokonaisfosfori
20.04.198120.020100Kokonaisfosfori
20.04.19811.0132Kokonaisfosfori
20.09.19811.0135Kokonaisfosfori
20.09.19815.0540Kokonaisfosfori
20.09.198110.01037Kokonaisfosfori
20.09.198115.01539Kokonaisfosfori
20.09.198122.02257Kokonaisfosfori
19.04.19821.0137Kokonaisfosfori
19.04.19821.0137Kokonaisfosfori
19.04.19825.0535Kokonaisfosfori
19.04.19825.0535Kokonaisfosfori
19.04.198210.01040Kokonaisfosfori
19.04.198210.01040Kokonaisfosfori
19.04.198215.01536Kokonaisfosfori
19.04.198220.02045Kokonaisfosfori
19.04.198215.01536Kokonaisfosfori
15.09.19821.0127Kokonaisfosfori
15.09.19821.0127Kokonaisfosfori
15.09.19825.0524Kokonaisfosfori
15.09.19825.0524Kokonaisfosfori
15.09.198210.01025Kokonaisfosfori
15.09.198210.01025Kokonaisfosfori
15.09.198215.01524Kokonaisfosfori
15.09.198215.01524Kokonaisfosfori
15.09.198220.02032Kokonaisfosfori
06.04.19831.0140Kokonaisfosfori
06.04.19831.0140Kokonaisfosfori
06.04.19835.0537Kokonaisfosfori
06.04.19835.0537Kokonaisfosfori
06.04.198310.01039Kokonaisfosfori
06.04.198310.01039Kokonaisfosfori
06.04.198315.01541Kokonaisfosfori
06.04.198315.01541Kokonaisfosfori
06.04.198320.02051Kokonaisfosfori
06.04.198320.02051Kokonaisfosfori
15.08.19831.0123Kokonaisfosfori
15.08.19831.0123Kokonaisfosfori
15.08.19835.0522Kokonaisfosfori
15.08.198310.01023Kokonaisfosfori
15.08.198310.01023Kokonaisfosfori
15.08.198315.01523Kokonaisfosfori
15.08.198320.02029Kokonaisfosfori
15.08.198320.02029Kokonaisfosfori
26.03.19841.0128Kokonaisfosfori
26.03.19841.0128Kokonaisfosfori
26.03.19845.0525Kokonaisfosfori
26.03.198410.01027Kokonaisfosfori
26.03.198415.01527Kokonaisfosfori
26.03.198418.01831Kokonaisfosfori
26.03.198418.01831Kokonaisfosfori
21.08.19841.0124Kokonaisfosfori
21.08.19841.0124Kokonaisfosfori
21.08.19845.0524Kokonaisfosfori
21.08.19845.0524Kokonaisfosfori
21.08.19845.0524Kokonaisfosfori
21.08.198410.01022Kokonaisfosfori
21.08.198415.01523Kokonaisfosfori
21.08.198415.01523Kokonaisfosfori
21.08.198415.01523Kokonaisfosfori
21.08.198419.01934Kokonaisfosfori
21.08.198419.01934Kokonaisfosfori
21.08.198419.01934Kokonaisfosfori
15.04.19851.0126Kokonaisfosfori
15.04.19851.0126Kokonaisfosfori
15.04.19851.0126Kokonaisfosfori
15.04.19855.0525Kokonaisfosfori
15.04.19855.0525Kokonaisfosfori
15.04.19855.0525Kokonaisfosfori
15.04.198510.01024Kokonaisfosfori
15.04.198510.01024Kokonaisfosfori
15.04.198510.01024Kokonaisfosfori
15.04.198515.01528Kokonaisfosfori
15.04.198515.01528Kokonaisfosfori
15.04.198515.01528Kokonaisfosfori
15.04.198519.01943Kokonaisfosfori
15.04.198519.01943Kokonaisfosfori
12.08.19851.0124Kokonaisfosfori
12.08.19851.0124Kokonaisfosfori
12.08.19851.0124Kokonaisfosfori
12.08.19855.0523Kokonaisfosfori
12.08.19855.0523Kokonaisfosfori
12.08.198510.01021Kokonaisfosfori
12.08.198510.01021Kokonaisfosfori
12.08.198515.01528Kokonaisfosfori
12.08.198515.01528Kokonaisfosfori
12.08.198515.01528Kokonaisfosfori
12.08.198519.01935Kokonaisfosfori
12.08.198519.01935Kokonaisfosfori
12.08.198519.01935Kokonaisfosfori
16.04.19861.0142Kokonaisfosfori
16.04.19861.0142Kokonaisfosfori
16.04.19865.0526Kokonaisfosfori
16.04.198610.01031Kokonaisfosfori
16.04.198610.01031Kokonaisfosfori
16.04.198610.01031Kokonaisfosfori
16.04.198615.01535Kokonaisfosfori
16.04.198615.01535Kokonaisfosfori
16.04.198615.01535Kokonaisfosfori
16.04.198619.01951Kokonaisfosfori
16.04.198619.01951Kokonaisfosfori
16.09.19861.0124Kokonaisfosfori
16.09.19865.0524Kokonaisfosfori
16.09.19861.0124Kokonaisfosfori
16.09.198610.01022Kokonaisfosfori
16.09.198610.01022Kokonaisfosfori
16.09.198615.01523Kokonaisfosfori
16.09.198615.01523Kokonaisfosfori
16.09.198620.02024Kokonaisfosfori
14.04.19871.0122Kokonaisfosfori
14.04.19875.0519Kokonaisfosfori
14.04.19875.0519Kokonaisfosfori
14.04.198710.01021Kokonaisfosfori
14.04.198710.01021Kokonaisfosfori
14.04.198715.01524Kokonaisfosfori
14.04.198720.02040Kokonaisfosfori
14.04.198720.02040Kokonaisfosfori
16.09.19871.0122Kokonaisfosfori
16.09.19871.0122Kokonaisfosfori
16.09.19875.0521Kokonaisfosfori
16.09.19875.0521Kokonaisfosfori
16.09.19875.0521Kokonaisfosfori
16.09.198710.01021Kokonaisfosfori
16.09.198710.01021Kokonaisfosfori
16.09.198715.01520Kokonaisfosfori
16.09.198715.01520Kokonaisfosfori
16.09.198715.01520Kokonaisfosfori
16.09.198721.02136Kokonaisfosfori
16.09.198721.02136Kokonaisfosfori
02.03.19881.0117Kokonaisfosfori
02.03.19881.0117Kokonaisfosfori
02.03.19885.0517Kokonaisfosfori
02.03.198810.01019Kokonaisfosfori
02.03.19885.0517Kokonaisfosfori
02.03.198815.01525Kokonaisfosfori
02.03.198815.01525Kokonaisfosfori
02.03.198820.02031Kokonaisfosfori
02.03.198820.02031Kokonaisfosfori
02.03.198820.02031Kokonaisfosfori
04.09.19881.0120Kokonaisfosfori
04.09.19881.0120Kokonaisfosfori
04.09.19881.0120Kokonaisfosfori
04.09.19885.0519Kokonaisfosfori
04.09.19885.0519Kokonaisfosfori
04.09.198810.01020Kokonaisfosfori
04.09.198810.01020Kokonaisfosfori
04.09.198810.01020Kokonaisfosfori
04.09.198815.01522Kokonaisfosfori
04.09.198815.01522Kokonaisfosfori
04.09.198815.01522Kokonaisfosfori
04.09.198821.02139Kokonaisfosfori
04.09.198821.02139Kokonaisfosfori
27.02.19891.0125Kokonaisfosfori
27.02.19891.0125Kokonaisfosfori
27.02.19891.0125Kokonaisfosfori
27.02.19895.0524Kokonaisfosfori
27.02.19895.0524Kokonaisfosfori
27.02.198910.01023Kokonaisfosfori
27.02.198910.01023Kokonaisfosfori
27.02.198910.01023Kokonaisfosfori
27.02.198915.01526Kokonaisfosfori
27.02.198915.01526Kokonaisfosfori
27.02.198915.01526Kokonaisfosfori
27.02.198920.02071Kokonaisfosfori
24.08.19891.0126Kokonaisfosfori
24.08.19891.0126Kokonaisfosfori
24.08.19895.0527Kokonaisfosfori
24.08.19895.0527Kokonaisfosfori
24.08.198910.01026Kokonaisfosfori
24.08.198910.01026Kokonaisfosfori
24.08.198915.01534Kokonaisfosfori
24.08.198915.01534Kokonaisfosfori
24.08.198922.02282Kokonaisfosfori
24.08.198922.02282Kokonaisfosfori
05.03.19901.0123Kokonaisfosfori
05.03.19901.0123Kokonaisfosfori
05.03.19905.0522Kokonaisfosfori
05.03.199010.01020Kokonaisfosfori
05.03.199010.01020Kokonaisfosfori
05.03.199015.01522Kokonaisfosfori
05.03.199015.01522Kokonaisfosfori
05.03.199020.02033Kokonaisfosfori
05.03.199020.02033Kokonaisfosfori
15.08.19901.0123Kokonaisfosfori
15.08.19901.0123Kokonaisfosfori
15.08.19905.0522Kokonaisfosfori
15.08.19905.0522Kokonaisfosfori
15.08.199010.01020Kokonaisfosfori
15.08.199010.01020Kokonaisfosfori
15.08.199015.01522Kokonaisfosfori
15.08.199020.02035Kokonaisfosfori
15.08.199020.02035Kokonaisfosfori
04.03.19911.0125Kokonaisfosfori
04.03.19911.0125Kokonaisfosfori
04.03.19915.0521Kokonaisfosfori
04.03.19915.0521Kokonaisfosfori
04.03.199110.01010Kokonaisfosfori
04.03.199115.01518Kokonaisfosfori
04.03.199115.01518Kokonaisfosfori
04.03.199119.01926Kokonaisfosfori
19.08.19911.0124Kokonaisfosfori
19.08.19911.0124Kokonaisfosfori
19.08.19915.0533Kokonaisfosfori
19.08.199110.01024Kokonaisfosfori
19.08.199115.01541Kokonaisfosfori
19.08.199120.02039Kokonaisfosfori
05.03.19921.0117Kokonaisfosfori
05.03.19925.0517Kokonaisfosfori
05.03.19921.0117Kokonaisfosfori
05.03.199210.01019Kokonaisfosfori
05.03.199210.01019Kokonaisfosfori
05.03.199215.01522Kokonaisfosfori
05.03.199215.01522Kokonaisfosfori
05.03.199219.01934Kokonaisfosfori
05.03.199219.01934Kokonaisfosfori
10.08.19921.0122Kokonaisfosfori
10.08.19925.0519Kokonaisfosfori
10.08.199210.01019Kokonaisfosfori
10.08.19921.0122Kokonaisfosfori
10.08.199215.01523Kokonaisfosfori
10.08.199221.02135Kokonaisfosfori
01.03.19931.0118Kokonaisfosfori
01.03.19935.0518Kokonaisfosfori
01.03.19935.0518Kokonaisfosfori
01.03.199310.01024Kokonaisfosfori
01.03.199315.01534Kokonaisfosfori
01.03.199319.51962Kokonaisfosfori
01.03.19931.0118Kokonaisfosfori
10.08.19931.0119Kokonaisfosfori
10.08.19935.0522Kokonaisfosfori
10.08.199310.01018Kokonaisfosfori
10.08.199315.01527Kokonaisfosfori
10.08.199321.02139Kokonaisfosfori
10.08.199310.01018Kokonaisfosfori
23.02.19941.0123Kokonaisfosfori
23.02.19941.0123Kokonaisfosfori
23.02.19945.0519Kokonaisfosfori
23.02.199410.01022Kokonaisfosfori
23.02.199410.01022Kokonaisfosfori
23.02.199415.01522Kokonaisfosfori
23.02.199410.01022Kokonaisfosfori
23.02.199415.01522Kokonaisfosfori
23.02.199420.02048Kokonaisfosfori
23.02.199420.02048Kokonaisfosfori
23.02.199420.02048Kokonaisfosfori
18.08.19941.0122Kokonaisfosfori
18.08.19941.0122Kokonaisfosfori
18.08.19941.0122Kokonaisfosfori
18.08.19945.0518Kokonaisfosfori
18.08.19945.0518Kokonaisfosfori
18.08.199410.01019Kokonaisfosfori
18.08.199410.01019Kokonaisfosfori
18.08.199415.01522Kokonaisfosfori
18.08.199421.02135Kokonaisfosfori
18.08.199421.02135Kokonaisfosfori
20.02.19951.0119Kokonaisfosfori
20.02.19955.0518Kokonaisfosfori
20.02.199510.01018Kokonaisfosfori
20.02.199515.01522Kokonaisfosfori
20.02.19955.0518Kokonaisfosfori
20.02.199520.02046Kokonaisfosfori
14.08.19951.0121Kokonaisfosfori
14.08.19955.0517Kokonaisfosfori
14.08.199510.01017Kokonaisfosfori
14.08.199515.01521Kokonaisfosfori
14.08.199520.82028Kokonaisfosfori
14.08.199520.82028Kokonaisfosfori
27.02.19961.0122Kokonaisfosfori
27.02.19961.0122Kokonaisfosfori
27.02.19961.0122Kokonaisfosfori
27.02.19965.0520Kokonaisfosfori
27.02.19965.0520Kokonaisfosfori
27.02.19965.0520Kokonaisfosfori
27.02.199610.01021Kokonaisfosfori
27.02.199610.01021Kokonaisfosfori
27.02.199610.01021Kokonaisfosfori
27.02.199615.01523Kokonaisfosfori
27.02.199615.01523Kokonaisfosfori
27.02.199615.01523Kokonaisfosfori
27.02.199619.01941Kokonaisfosfori
27.02.199619.01941Kokonaisfosfori
27.02.199619.01941Kokonaisfosfori
14.08.19961.0123Kokonaisfosfori
14.08.19961.0123Kokonaisfosfori
14.08.19965.0517Kokonaisfosfori
14.08.19965.0517Kokonaisfosfori
14.08.19965.0517Kokonaisfosfori
14.08.199610.01017Kokonaisfosfori
14.08.199610.01017Kokonaisfosfori
14.08.199615.01525Kokonaisfosfori
14.08.199615.01525Kokonaisfosfori
14.08.199620.02041Kokonaisfosfori
14.08.199620.02041Kokonaisfosfori
20.02.19971.0124Kokonaisfosfori
20.02.19971.0124Kokonaisfosfori
20.02.19971.0124Kokonaisfosfori
20.02.199710.01031Kokonaisfosfori
20.02.199710.01031Kokonaisfosfori
20.02.199710.01031Kokonaisfosfori
20.02.199719.91946Kokonaisfosfori
20.02.199719.91946Kokonaisfosfori
20.02.199719.91946Kokonaisfosfori
04.03.19971.0121Kokonaisfosfori
04.03.19971.0121Kokonaisfosfori
04.03.19975.0520Kokonaisfosfori
04.03.19975.0520Kokonaisfosfori
04.03.199710.01020Kokonaisfosfori
04.03.199710.01020Kokonaisfosfori
04.03.199715.01522Kokonaisfosfori
04.03.199720.02028Kokonaisfosfori
07.08.19971.0116Kokonaisfosfori
07.08.19975.0514Kokonaisfosfori
07.08.199710.01019Kokonaisfosfori
07.08.19971.0116Kokonaisfosfori
07.08.199715.01522Kokonaisfosfori
07.08.199715.01522Kokonaisfosfori
07.08.199720.02025Kokonaisfosfori
25.02.19981.0124Kokonaisfosfori
25.02.19981.0124Kokonaisfosfori
25.02.19985.0521Kokonaisfosfori
25.02.199810.01020Kokonaisfosfori
25.02.199810.01020Kokonaisfosfori
25.02.199810.01020Kokonaisfosfori
25.02.199815.01523Kokonaisfosfori
25.02.199815.01523Kokonaisfosfori
25.02.199820.12062Kokonaisfosfori
25.02.199820.12062Kokonaisfosfori
25.02.199820.12062Kokonaisfosfori
11.08.19981.0123Kokonaisfosfori
11.08.19985.0522Kokonaisfosfori
11.08.199810.01019Kokonaisfosfori
11.08.199810.01019Kokonaisfosfori
11.08.199815.01526Kokonaisfosfori
11.08.199820.72044Kokonaisfosfori
11.08.199815.01526Kokonaisfosfori
22.02.19991.0124Kokonaisfosfori
22.02.19991.0124Kokonaisfosfori
22.02.19991.0124Kokonaisfosfori
22.02.19995.0524Kokonaisfosfori
22.02.19995.0524Kokonaisfosfori
22.02.199910.01023Kokonaisfosfori
22.02.199910.01023Kokonaisfosfori
22.02.199910.01023Kokonaisfosfori
22.02.199915.01525Kokonaisfosfori
22.02.199915.01525Kokonaisfosfori
22.02.199919.91924Kokonaisfosfori
22.02.199919.91924Kokonaisfosfori
04.08.19991.0117Kokonaisfosfori
04.08.19995.0520Kokonaisfosfori
04.08.19995.0520Kokonaisfosfori
04.08.199910.01022Kokonaisfosfori
04.08.199915.01526Kokonaisfosfori
04.08.199920.42047Kokonaisfosfori
21.02.20001.0124Kokonaisfosfori
21.02.200010.01024Kokonaisfosfori
21.02.200019.51940Kokonaisfosfori
21.02.200019.51940Kokonaisfosfori
09.08.20001.0119Kokonaisfosfori
09.08.20001.0119Kokonaisfosfori
09.08.200010.01022Kokonaisfosfori
09.08.200020.62051Kokonaisfosfori
09.08.200020.62051Kokonaisfosfori
06.03.20011.0119Kokonaisfosfori
06.03.20011.0119Kokonaisfosfori
06.03.200110.01020Kokonaisfosfori
06.03.200110.01020Kokonaisfosfori
06.03.200119.41931Kokonaisfosfori
06.03.200119.41931Kokonaisfosfori
13.08.20011.0114Kokonaisfosfori
13.08.20011.0114Kokonaisfosfori
13.08.200110.01016Kokonaisfosfori
13.08.200110.01016Kokonaisfosfori
13.08.200120.82031Kokonaisfosfori
26.02.20021.0119Kokonaisfosfori
26.02.200210.01020Kokonaisfosfori
26.02.200219.71935Kokonaisfosfori
05.08.20021.0118Kokonaisfosfori
05.08.200210.01018Kokonaisfosfori
05.08.200220.52023Kokonaisfosfori
25.02.20031.0121Kokonaisfosfori
25.02.200310.01020Kokonaisfosfori
25.02.200319.71920Kokonaisfosfori
12.08.20031.0123Kokonaisfosfori
12.08.200310.01022Kokonaisfosfori
12.08.200320.42038Kokonaisfosfori
02.03.20041.0118Kokonaisfosfori
02.03.200410.01020Kokonaisfosfori
02.03.200419.81939Kokonaisfosfori
02.03.200419.81939Kokonaisfosfori
03.08.20041.0120Kokonaisfosfori
03.08.20041.0120Kokonaisfosfori
03.08.200410.01021Kokonaisfosfori
03.08.200420.62036Kokonaisfosfori
02.03.20051.0122Kokonaisfosfori
02.03.20051.0122Kokonaisfosfori
02.03.200510.01017Kokonaisfosfori
02.03.200519.61959Kokonaisfosfori
01.08.20051.0116Kokonaisfosfori
01.08.200510.01021Kokonaisfosfori
01.08.200520.32039Kokonaisfosfori
28.02.20061.0121Kokonaisfosfori
28.02.200610.01022Kokonaisfosfori
28.02.200619.21944Kokonaisfosfori
02.08.20061.0119Kokonaisfosfori
02.08.20061.0119Kokonaisfosfori
02.08.200610.01019Kokonaisfosfori
02.08.200621.52142Kokonaisfosfori
02.08.200610.01019Kokonaisfosfori
01.03.20071.0123Kokonaisfosfori
01.03.200710.01022Kokonaisfosfori
01.03.200710.01022Kokonaisfosfori
01.03.200719.71942Kokonaisfosfori
21.08.20071.0122Kokonaisfosfori
21.08.20071.0122Kokonaisfosfori
21.08.200710.01021Kokonaisfosfori
21.08.200710.01021Kokonaisfosfori
21.08.200720.82040Kokonaisfosfori
21.08.200720.82040Kokonaisfosfori
01.10.200721.82125Kokonaisfosfori
01.10.200721.82125Kokonaisfosfori
17.03.20081.0119Kokonaisfosfori
17.03.20081.0119Kokonaisfosfori
17.03.200810.01024Kokonaisfosfori
17.03.200810.01024Kokonaisfosfori
17.03.200819.01984Kokonaisfosfori
17.03.200819.01984Kokonaisfosfori
11.08.20081.0119Kokonaisfosfori
11.08.20081.0119Kokonaisfosfori
11.08.200810.01020Kokonaisfosfori
11.08.200810.01020Kokonaisfosfori
11.08.200820.72035Kokonaisfosfori
11.08.200820.72035Kokonaisfosfori
16.03.20091.0115Kokonaisfosfori
16.03.200910.01021Kokonaisfosfori
16.03.200919.01957Kokonaisfosfori
16.03.200919.01957Kokonaisfosfori
03.09.20091.0122Kokonaisfosfori
03.09.200910.01023Kokonaisfosfori
03.09.200920.32046Kokonaisfosfori
15.03.20101.0119Kokonaisfosfori
15.03.20101.0119Kokonaisfosfori
15.03.201010.01025Kokonaisfosfori
15.03.201010.01025Kokonaisfosfori
15.03.201019.31944Kokonaisfosfori
15.03.201019.31944Kokonaisfosfori
30.08.20101.0123Kokonaisfosfori
30.08.20101.0123Kokonaisfosfori
30.08.201010.01021Kokonaisfosfori
30.08.201010.01021Kokonaisfosfori
30.08.201020.22036Kokonaisfosfori
15.03.20111.0118Kokonaisfosfori
15.03.201110.01022Kokonaisfosfori
15.03.201118.81866Kokonaisfosfori
25.08.20111.0120Kokonaisfosfori
25.08.201110.01023Kokonaisfosfori
25.08.201120.32038Kokonaisfosfori
25.08.201120.32038Kokonaisfosfori
15.03.20121.0122Kokonaisfosfori
15.03.20121.0122Kokonaisfosfori
15.03.201210.01022Kokonaisfosfori
15.03.201218.81833Kokonaisfosfori
15.03.201218.81833Kokonaisfosfori
21.08.20121.0119Kokonaisfosfori
21.08.20121.0119Kokonaisfosfori
21.08.201210.01031Kokonaisfosfori
21.08.201210.01031Kokonaisfosfori
21.08.201221.72139Kokonaisfosfori
21.08.201221.72139Kokonaisfosfori
09.10.201221.42124Kokonaisfosfori
09.10.201221.42124Kokonaisfosfori
03.04.20131.0118Kokonaisfosfori
03.04.20131.0118Kokonaisfosfori
03.04.201310.01022Kokonaisfosfori
03.04.201310.01022Kokonaisfosfori
03.04.201318.51841Kokonaisfosfori
28.05.20131.0122Kokonaisfosfori
28.05.20131.0122Kokonaisfosfori
28.05.20131.0122Kokonaisfosfori
28.05.201310.01020Kokonaisfosfori
28.05.201310.01020Kokonaisfosfori
28.05.201320.82022Kokonaisfosfori
28.08.20131.0116Kokonaisfosfori
28.08.201310.01025Kokonaisfosfori
28.08.201321.32126Kokonaisfosfori
28.08.201310.01025Kokonaisfosfori
10.09.20131.0117Kokonaisfosfori
10.09.201310.01020Kokonaisfosfori
10.09.201321.52124Kokonaisfosfori
12.03.20141.0116Kokonaisfosfori
12.03.20141.0116Kokonaisfosfori
12.03.201410.01023Kokonaisfosfori
12.03.201410.01023Kokonaisfosfori
12.03.201418.61831Kokonaisfosfori
07.08.20141.0118Kokonaisfosfori
07.08.20141.0118Kokonaisfosfori
07.08.201410.01020Kokonaisfosfori
07.08.201410.01020Kokonaisfosfori
07.08.201420.62025Kokonaisfosfori
07.08.201420.62025Kokonaisfosfori
11.03.20151.0113Kokonaisfosfori
11.03.20151.0113Kokonaisfosfori
11.03.201510.01018Kokonaisfosfori
11.03.201510.01018Kokonaisfosfori
11.03.201518.71831Kokonaisfosfori
11.03.201518.71831Kokonaisfosfori
05.08.20151.0120Kokonaisfosfori
05.08.20151.0120Kokonaisfosfori
05.08.201510.01015Kokonaisfosfori
05.08.201510.01015Kokonaisfosfori
05.08.201521.02131Kokonaisfosfori
05.08.201521.02131Kokonaisfosfori
14.03.20161.0116Kokonaisfosfori
14.03.201610.01018Kokonaisfosfori
14.03.201610.01018Kokonaisfosfori
14.03.201618.81825Kokonaisfosfori
14.03.201618.81825Kokonaisfosfori
03.08.20161.0114Kokonaisfosfori
03.08.201610.01019Kokonaisfosfori
03.08.201610.01019Kokonaisfosfori
03.08.201620.02022Kokonaisfosfori
03.08.201620.02022Kokonaisfosfori
17.10.20161.0120Kokonaisfosfori
17.10.201620.02020Kokonaisfosfori
17.10.20161.0120Kokonaisfosfori
13.03.20171.0116Kokonaisfosfori
13.03.20171.0116Kokonaisfosfori
13.03.20171.0116Kokonaisfosfori
13.03.201710.01023Kokonaisfosfori
13.03.201710.01023Kokonaisfosfori
13.03.201718.51832Kokonaisfosfori
13.03.201718.51832Kokonaisfosfori
14.08.20171.0119Kokonaisfosfori
14.08.20171.0119Kokonaisfosfori
14.08.201710.01022Kokonaisfosfori
14.08.201710.01022Kokonaisfosfori
14.08.201720.02022Kokonaisfosfori
14.08.201720.02022Kokonaisfosfori
11.04.20181.0120Kokonaisfosfori
11.04.20181.0120Kokonaisfosfori
11.04.201810.01021Kokonaisfosfori
11.04.201810.01021Kokonaisfosfori
11.04.201810.01021Kokonaisfosfori
11.04.201818.71834Kokonaisfosfori
25.06.20181.0117Kokonaisfosfori
25.06.20181.0117Kokonaisfosfori
25.06.201821.52119Kokonaisfosfori
25.06.201821.52119Kokonaisfosfori
23.08.20181.0123Kokonaisfosfori
23.08.20181.0123Kokonaisfosfori
23.08.20181.0123Kokonaisfosfori
23.08.201810.01026Kokonaisfosfori
23.08.201810.01026Kokonaisfosfori
23.08.201819.31931Kokonaisfosfori
23.08.201810.01026Kokonaisfosfori
23.08.201819.31931Kokonaisfosfori
23.10.20181.0123Kokonaisfosfori
23.10.201820.52022Kokonaisfosfori
13.03.20191.0118Kokonaisfosfori
13.03.20191.0118Kokonaisfosfori
13.03.201910.01024Kokonaisfosfori
13.03.201918.81858Kokonaisfosfori
13.03.201910.01024Kokonaisfosfori
19.03.20190.1016Kokonaisfosfori
19.03.201921.021190Kokonaisfosfori
19.03.201921.021190Kokonaisfosfori
14.08.20191.0118Kokonaisfosfori
14.08.201911.51119Kokonaisfosfori
14.08.201922.02227Kokonaisfosfori
15.08.20191.0126Kokonaisfosfori
15.08.201910.01027Kokonaisfosfori
15.08.201919.81937Kokonaisfosfori
15.08.201919.81937Kokonaisfosfori
21.10.20191.0125Kokonaisfosfori
21.10.20191.0125Kokonaisfosfori
21.10.201922.32224Kokonaisfosfori
21.10.201922.32224Kokonaisfosfori
16.03.20201.0118Kokonaisfosfori
16.03.202010.01023Kokonaisfosfori
16.03.202010.01023Kokonaisfosfori
16.03.202019.21945Kokonaisfosfori
16.03.202019.21945Kokonaisfosfori
26.08.20201.0126Kokonaisfosfori
26.08.20201.0126Kokonaisfosfori
26.08.20201.0126Kokonaisfosfori
26.08.202010.01030Kokonaisfosfori
26.08.202010.01030Kokonaisfosfori
26.08.202010.01030Kokonaisfosfori
26.08.202019.81939Kokonaisfosfori
26.08.202019.81939Kokonaisfosfori
26.08.202019.81939Kokonaisfosfori
23.03.20211.0125Kokonaisfosfori
23.03.20211.0125Kokonaisfosfori
23.03.20211.0125Kokonaisfosfori
23.03.202110.01022Kokonaisfosfori
23.03.202110.01022Kokonaisfosfori
23.03.202110.01022Kokonaisfosfori
23.03.202118.61828Kokonaisfosfori
23.03.202118.61828Kokonaisfosfori
23.03.202118.61828Kokonaisfosfori
27.08.20211.0126Kokonaisfosfori
27.08.20211.0126Kokonaisfosfori
27.08.20211.0126Kokonaisfosfori
27.08.202110.01025Kokonaisfosfori
27.08.202110.01025Kokonaisfosfori
27.08.202110.01025Kokonaisfosfori
27.08.202119.71937Kokonaisfosfori
27.08.202119.71937Kokonaisfosfori
27.08.202119.71937Kokonaisfosfori
21.03.20221.0119Kokonaisfosfori
21.03.202210.01022Kokonaisfosfori
21.03.202210.01022Kokonaisfosfori
21.03.202210.01022Kokonaisfosfori
21.03.202218.61859Kokonaisfosfori
21.03.202218.61859Kokonaisfosfori
21.03.202218.61859Kokonaisfosfori
21.03.20221.0119Kokonaisfosfori
21.03.20221.0119Kokonaisfosfori
11.08.20221.0123Kokonaisfosfori
11.08.20221.0123Kokonaisfosfori
11.08.202210.01028Kokonaisfosfori
11.08.202210.01028Kokonaisfosfori
11.08.202210.01028Kokonaisfosfori
11.08.202219.31929Kokonaisfosfori
11.08.202219.31929Kokonaisfosfori
11.08.202219.31929Kokonaisfosfori
11.10.20221.0123Kokonaisfosfori
11.10.20221.0123Kokonaisfosfori
11.10.202221.22147Kokonaisfosfori
11.10.202221.22147Kokonaisfosfori
09.03.20231.0120Kokonaisfosfori
09.03.20231.0120Kokonaisfosfori
09.03.202310.01029Kokonaisfosfori
09.03.202310.01029Kokonaisfosfori
09.03.20231.0120Kokonaisfosfori
09.03.202318.71858Kokonaisfosfori
09.03.202318.71858Kokonaisfosfori