Ajankohtaista

Virtaa vesistökunnostukseen – hankkeiden rahoitushaku alkaa syksyllä

Vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tukea vesistökunnostajien tärkeää työtä ja kutsua mukaan uusia tekijöitä. Valtionavustuksen haku alkaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskukset) syksyllä, mutta jo kesän aikana on hyvä käynnistää rahoituksen...

POSELYn vesitilannekatsaus (29.4.)

Savo-Karjalassa pääsee monin paikoin avaamaan veneilykauden tänä vuonna jo huhtikuun puolella, esim. Kallavesi vapautui jäistä sunnuntaina 26.4. Järvien pinnankorkeudet ovat useissa paikoissa pitkäaikaiskeskiarvoa korkeammalla; Varkauden alapuolella Haukivedellä jopa...

POSELY kartoittaa laajalla kyselyllä kiinnostusta vesienhoitotyöhön

Miten tehostaisimme vesistöjemme kunnostusta Pohjois-Savossa? Pohjois-Savon ELY-keskus selvittää laajalla kyselyllä vesistökunnostusten yhteistyö- ja järjestäytymistarpeita, järjestäytymisen vaihtoehtoja sekä halukkuutta osallistua vesistökunnostustyöhön. Kyselyyn voi...

Järvien vedenpinnat edelleen poikkeuksellisen korkealla

Järvien vedenpinnat ovat edelleen poikkeuksellisen korkealla Pohjois-Savossa ja säännösteltyjen järvien juoksutukset ovat olleet viime aikoina suuria. Esim. Kallaveden Itkonniemessä pinnantaso on 47 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Varkauden alapuolella...