Ajankohtaista

Yhdistyksen vesienhoidon lausunnot

Yhdistys on antanut lausunnot vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä, työohjelmasta ja ympäristövaikutusten arvioinnista Vuoksen sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueilla. Vuoksen VHA; vha1_vaikutavesiin_lausunto_skvsy_060718 Kymijoen-Suomenlahden VHA;...

Jätevedenkäsittelyn koulutus- ja neuvottelupäivät 1.-2.11.2017

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry järjestää yhdessä Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan ELY-keskusten kanssa jätevesien käsittelyyn liittyvät koulutus- ja neuvottelupäivät 1.-2.11.2017 Kuopiossa Kylpylähotelli Rauhalahdessa. Aiheina mm. kemikaaliturvallisuus...

Iisalmen reitin vesivisio toteutusvaiheessa

Iisalmen reitin vesivisio on laadittu vuorovaikutteisesti alueen toimijoiden kanssa. Laajasti eri vesien käyttäjätahoja edustaneet osallistujat ovat määritelleet yhteiset päätavoitteet sekä toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Toteutusta ohjaa visio Yhteisestä...

KOKKAA SÄRKEÄ!

Valtakunnallinen vesistökunnostusverkosto järjestää yhteistyössä Savon Marttojen kanssa särkikalakurssin Kuopiossa 6.6.2017. Kurssilla valmistetaan herkullista ruokaa särjestä sekä esitellään, miten särjen syöminen auttaa lähivesistöäsi. Kurssiesite

Kauppisenjärven kunnostuksen tiedotus- ja keskustelutilaisuus 25.1.2017

Tervetuloa Kinahmi-Konttimäen nuorisoseurantalolle (Sänkimäentie 252) keskiviikkona 25.1.2017 klo 18.30. Tilaisuudessa esitellään Kauppisenjärven kunnostuksen alustava suunnitelma sekä pohditaan kunnostuksen toteuttamista. Ennakkoilmoittaumiset ja lisätietoja:...

Tervetuloa Kunnosta lähivetesi – koulutukseen

Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys järjestää yhteistyössä valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston, SYKE:n, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Pohjois-Savon Marttojen kanssa vesistöjen kunnostusta käsittelevän koulutus- ja keskustelutilaisuuden Kuopiossa Marttojen...

Lausunto Finnpulp Oy

Yhdistys on antanut lausunnon asiasta Kuopion biotuotetehtaan ympäristölupa ja toiminnanaloittamislupa sekä vesitalouslupa ja valmistelulupa, Kuopio (ISAVI/1171/29016). Kts. lausunnot.